R A I L G O E D . N E T                             

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                                  

 

Crailoo sporenplan

 

 


 

De enige manier voor een buitenstaander om de Stapelplaats van Voetalpine Railpro te bekijken is vanuit de ruimte, met dank aan Goorgle Earth. De plaatjes staan in volgorde van oost (kant van Hilversum) naar west (kant van Bussum).

Het vierkante witte vlak is het dak van het afvalstation. Op het eerste en het derde spoor (met een Niteq-rangeervoertuig) staan delen van de blauwe afvaltrein.

Bovenaan de twee hoofdsporen van de Gooilijn. Daaronder het overgavespoor.

Daar weer onder liggen lange spoorstaven opgestapeld. Rechts het in 2006 geopende ecoduct "Natuurbrug Zanderij Crailoo", dat door Railpro als gratis 'locloods' gebruikt wordt. 

Diagonaal over de stapelplaats loopt vanaf het overgavespoor een centrale lijn waarmee alle kopsporen verbonden zijn. Onderaan ligt een golfbaan.

Het middengedeelte is in gebruik voor wissels (boven) en korte spoorstaven (onder). 

In het westelijk gedeelte bevinden zich ballastwagens.

Boven de rotonde station Bussum Zuid.

0811