R A I L G O E D . N E T                             

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                                  

Westhavenweg infrafoto


Het basisemplacement Westhaven en directe omgeving anno 2017.
Het sporenplan van het basisemplacement is in 2012 gewijzigd. Om meer ruimte te maken voor vooral de kolentreinen werden de bovenste sporen verlengd en werden vier opstelsporen aangelegd. Op de onderste twee na kregen alle sporen bovenleiding. In 2017 zijn zelden meer dan drie sporen bezet.
Het basisemplacement is het start- en eindpunt van alle treinen naar/van de Coenhaven, de Vlothaven, de Westhavenweg, de Radarweg en de Hornhaven.


Basisemplacement

Onderstaande foto's bieden niet een heel goed beeld van de infrastructuur. Ze geven vooral een idee van welke locomotieven er zoal in de loop der jaren stonden opgesteld.


28 december 2005
Railion maakt nog de dienst uit in Amsterdam: we zien twee 1600'en en twee 6400'en op de kop van het emplacement. Op de voorgrond links het spoor naar de Hornhaven en rechts (onder draad) de verbinding richting de hoofdlijn naar Zaandam, en naar de Houtrakpolder.


28 december 2005
Dezelfde locs gezien vanaf de andere kant. Vóór de renovatie van het emplacement stonden wachtende locs meestal op de tussensporen aan de oostzijde, dichtbij het personeelsverblijf, dat op de achtergrond zichtbaar is.


28 december 2005

De 6450 wacht voor de overweg in de Westhavenweg tot hij naar de Hornhaven kan vertrekken. Bij het dienstkantoor staat een klassiek sein als statisch monument.


juli 2007
Twee jaar later op exact dezelfde plaats als twee foto's hierboven.
Railion 6403 werd (samen met 6401 - 6402 en 6504) tussen 2006 en 2009 verhuurd aan Railpro, waarbij de loc een nieuw uiterlijk kreeg. Het indelen van dit beperkt aantal locs in Railpro-treinen bleek te ingewikkeld, met als gevolg dat ze toch vooral voor Railion/DBS bleven rijden.29 juli 2009

In de oude situatie lag er een onoverzichtelijke wirwar aan sporen voor het dienstgebouwtje. Sinds 2008 wisten ook de 189-locs de Westhaven te vinden.


29 juli 2009
De omgeving van het dienstgebouw was verwaarloosd. Wat deed die vervallen G-wagen daar?


30 juli 2009
Railion werd in 2009 overgenomen door DBSchenker, de Duitse invloed deed zich gelden: de 6511 kreeg een nieuwe kleur. Ondertussen was de hegemonie van RN/DBS ten einde: verschillende andere vervoerders deden de Westhaven aan.
In de verte het viaduct van de A10. Het geëlektrificeerde spoor naar Amsterdam Centraal loopt er onderdoor.


4 november 2009
Op de inmiddels bekende parkeerplaats treffen we ITL-101 aan, een van de vele uit de voormalige DDR afkomstige V100-locs. Bouwjaar 1976, gemoderniseerd in 2007 en in dat jaar aangekocht door Shunter, daarna verhuurd aan achtereenvolgens ITL,  RRF, LOCON, HTRS en vanaf 2016 aan Rurtalbahn, steeds onder nummer 203 101.


4 november 2009

ITL reed in 2009 NYK-shuttles vanaf de toen nog veelbelovende Ceres Paragon terminal in de Houtrakpolder naar Duitsland en Tsjechië. Het jaar ervoor reed ITL nog incidenteel een maïstrein uit Tsjechië naar Igma en retour met sojapellets. 


21 januari 2010
En paar maanden later staat ITL-102 op dezelfde plek. Bouwjaar 1971, sinds 2007 bij ITL, in de loop van 2010 zou de loc overgaan naar Captrain onder nummer 203-102.


25 mei 2011
Loc 1609 kwam in 1981 in dienst bij de NS. Bij de boedelscheiding tussen NSR en NSCargo belandde de 1609 bij de Cargopoot. ACTS nam de loc in 2008 over, de naam van het bedrijf werd veranderd in HUSA in 2011, waarna de loc in de kunstzinnige kleuren van Husa bestickerd werd. Hij staat hier te flonkeren in de zon, onder de rook van de NUON-kolencentrale.


25 mei 2011
Voor welke dienst zou deze loc gebruikt zijn? Tunneldelen uit Spelle? Husa heeft in 2011 ook het afvalvervoer van Haarlem naar de Houtrakpolder (via Uitgeest) van ACTS overgenomen. 


26 november 2011
Bijzondere gasten op de Westhaven waren de 107 en 108 van RRF.  Ze werden ingezet om kolentreinen van TXL (naar Duisburg) bij OBA te beladen. 


Karakteristiek aan deze ex-NMBS 73-locs zijn de spaakwielen.


6 april 2012
Weer een HUSA-loc, nu de 1606. In 2012 reed Husa de Schwarzkollmtrein, de aanvoertrein van steenslag naar Rotim. Op de achtergrond is een kolentrein en een steenslagtrein te zien.


6 april 2012
Nog een laatste blik op de oude sporensituatie met links de tankplaat en rechts het dienstgebouw.


6 april 2012
In 2012 werd het basisemplacement ingrijpend gerenoveerd. Het ballastbed voor de nieuwe kopsporen is al gelegd.


11 februari 2015
De renovatie is (al enige tijd) een feit. Er ligt een ruim en overzichtelijk emplacement, 7 lange geëlektrificeerde sporen (en rechts een achtste niet geëlektrificeerd spoor naar de losplaats), en er staat zegge en schrijve één trein.


11 februari 2015
LOCON 9905 (ex-NS 1636) wacht aan de westzijde van het emplacement op nadere inzet. LOCON reed in 2015 twee diensten per week: een graantrein van Igma naar Barneveld en een cacaotrein vanuit de Houtrakpolder naar Berlijn.


17 maart 2017
Drie locs in ruste telt het Westhavenemplacement om 15:30 op 17 maart. De wegsleeploc 6430, die bij pech en ongelukken mag uitrukken. 


17 maart 2017
De Locon 1796, die twee dagen eerder een staaltrein bij de CTA-terminal heeft opgehaald.


17 maart 2017
En de DBC 6436, die aan het eind van de middag zal worden ingezet om bij de Hornhaven een gemengde trein op te halen.


26 april 2017
Loc 6455 van DBC heeft nieuwe energie opgedaan bij de (nieuwe) tankplaat.


26 april 2017
De drukte door de verschillende vervoerders in het voorgaande decennium is over. DBC heeft alweer (bijna) het alleenrecht in Amsterdam. De twee 189's wachten tot ze voor een kolentrein, waarschijnlijk naar Dillingen aan de Saar, geplaatst worden.
Hier is goed te zien dat de sporen verlengd zijn, en bijna doorlopen tot aan het A10-viaduct.


15 maart 2017
Rechts het nieuwe DB-dienstgebouw met tankplaat. 
De kleuren zijn prachtig, de treinen afwezig. Op de windmolen staat: "Zeehavens Amsterdam, daar vaart u wel bij!" Hij lijkt niet te gelden voor het railgoederenvervoer. De bouwwoede in Amsterdam is omgekeerd evenredig met de toename van het vervoersaanbod.


Infra Losplaats basisemplacement 


17 maart 2017

Aan de zijkant van het basisemplacement ligt een kleine losplaats, geopend in 1987, als alternatief voor de opheffing van de losplaatsen in het Oostelijke Havengebied. In 2003 kwam er een koplading bij. De losplaats bestaat uit een kopspoor met koplading voor een paar wagens en een doorgaand spoor met bestrating aan de zijkant, eveneens voor slechts enkele wagens.

Achter de 6430 staat nog een defecte kolenwagen op de losplaats en verder is het emplacement vooral heel leeg. 


28 december 2005
De losplaats wordt in 2005 gebruikt voor enkele defecte wagens; mogelijk worden ze ter plekke hersteld. Hier zien we een containerdraagwagen met drie containers, bestemd voor het afvalvervoer van Haarlem naar de Houtrakpolder.


En aan de andere kant staat een kolenwagen die gebruikt wordt voor het kolenvervoer vanaf OBA.


26 april 2017
De losplaats wordt in 2017 niet (nauwelijks?) meer gebruikt. Op het basisemplacement staat een kolentrein.


Op deze foto is de koplading goed te zien. Erachter staan ketelwagens te wachten tot ze bij NWB aan de Basisweg geplaatst kunnen worden.


Infra Infra-emplacement

Aan de westzijde van het basisemplacement bevinden zich de infrasporen: zeven kopsporen, in gebruik voor het opstellen van werktreinen waaronder veel ballastwagens.


4 november 2009
Twee locs van VolkerRail en een van Strukton staan opgesteld op een stukje dubbelspoor aan de westzijde van het basisemplacement. Dit is een vaste parkeerplaats voor de VolkerRaillocs die betrokken zijn bij werktreinen en bij het eventuele rangeerwerk bij OBA. Achter de locs naar links loopt de aansluiting van OBA en rechtdoor die van het infra-emplacement. 


26 april 2017
Het infra-emplacement is leeg, op een enkele kolentrein na. Het lijkt alsof de werktreinen uit Amsterdam verbannen zijn.


Foto op dezelfde plek maar nu in de richting van het basisemplacement. De betonplaten vormen de losplaats naast het infra-emplacement.


OBA infra


29 juli 2009
Vanaf het basisemplacement loopt een enkel spoortje tussen de haven en bedrijfsgebouwen tot aan de poort van OBA. De aansluiting dateert uit 1957 en is vanaf 1961 op enkele jaren na tot op heden intensief gebruikt.


De slinger in het spoor is het restant van de situatie dat er voorheen twee sporen door de poort liepen.


13 oktober 2009
Het tweede spoor is nog zichtbaar in het bestrate gedeelte vóór OBA. (foto vanaf OBA).

Aan het tweede spoor lag een losplaats voor het bedrijf Welter, waar in elk geval tot 2003 nog wagens cacao beladen werden (tja, waar niet eigenlijk in de Amsterdamse haven?). In 2007 werd het tweede spoor opgebroken.


13 oktober 2009
In de verte begint een trein aan het laadproces; de eerste wagen staat onder de laadbunker. De loc zal gedurende het laadproces de trein steeds een stukje naar voren trekken. Als de laatste wagen beladen wordt, staat de loc al een heel eind buiten de poort.


Onder een brug met lopende banden lag ooit het tweede spoor.


Tijdens het laden zitten de OBA-operator en de machinist samen in de bedieningsruimte. De operator stuurt de aanvoer per transportband van de kolen, de machinist stuurt de loc op afstand en laat hem steeds een paar meter verder rijden.0015