R A I L G O E D . N E T                             

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                                  

Vlothavenweg/Hemweg infrafoto

emplacement Nieuwe Hemweg


Het emplacement Nieuwe Hemweg telt drie sporen. Het wordt bereikt vanuit het basisemplacement Westhaven via de hoofdlijn naar Amsterdam Centraal. Treinen naar de Hemwegsporen (west van de A10) en de Coenhaven/Vlothavenweg moeten op dit emplacement kopmaken.


18 mei 2016
De hoofdsporen van Westhaven basisemplacement naar Amsterdam Centraal. Linksaf takt de aansluiting naar emplacement de Nieuwe Hemweg.


18 mei 2016
Het spoor steekt de Nieuwe Hemweg over en bereikt hier de westzijde van het emplacement, met op de achtergrond de A10.


18 mei 2016
Voorbij het sein van de vorige foto, ziet het er zo uit.


18 mei 2016
Weer iets verder naar het westen ligt de aftakking (naar rechts) naar de Vlothavenstraat, rechtdoor loopt het onder het viaduct van het Coenplein naar de Hemweg-sporen. In 2016 zien die er niet erg gebruikt uit.


18 mei 2016
Richting oost is goed te zien dat in 2016 alleen nog  het middelste van de drie sporen bereden is. Verder wordt dit emplacement niet meer gebruikt.

 


11 februari 2015
Het oostelijke eindpunt van het emplacement. Rechts ligt de Neptunushaven, verder naar rechts de Vlothaven'.


28 december 2005
Tien jaar eerder was het beeld totaal anders: lange rijen grindwagens waren er opgesteld. Het middenspoor was vrij voor treinen naar de Coenhaven.
Vollers(v/h Cornelder)


28 december 2005
Aan het eind van het emplacement Nieuwe Hemweg loopt de rails door in een boog naar enkele loodsen van Vollers, voorheen Cornelder. In de winter van 2005/2006 werden er werkzaamheden aan het spoor verricht.


28 december 2005
Cornelder laadde hier in het verleden frequent cacaowagens, o.a. voor Bensdorp bij station Naarden-Bussum.


4 november 2009
Vier jaar later is er niets veranderd. En treinen zullen er niet meer gelopen hebben.


4 november 2009
Ze zouden hebben moeten zoeken naar het spoor.


1
8 mei 2016
Weer een stel jaren verder is het de begroeiing die de loop van de rails aangeeft.


18 mei 2016
Vollers is al lang verhuisd, de loodsen zijn nog steeds aangesloten op het spoorwegnet. De grijze loods, "loods Aegir" stond begin 2017 te huur. Een mooi object voor een bedrijf dat spoorvervoer wil starten.


Stamlijn Hemweg


28 december 2005
De aansluitingen van Mondo Minerals, Icova en Comos Tank bv zijn in 2005 nog wel aanwezig, maar worden niet meer bereden. De stamlijn wordt door RailPro gebruikt voor (overtollig?) werkmaterieel. 
Dit is ongeveer het eind van de stamlijn, aan de Hemweg nog voorbij het infra-emplacement (zie verderop) in een verlaten winterse hoek van het havengebied.
Achter de rug van de fotograaf liep in een grijs verleden het spoor nog verder naar de Ankerweg met  de chemische fabriek Duphar, die in de jaren zestig een uiterst kwalijk imago had opgebouwd.


28 december 2005
Halverwege de stamlijn ligt een kort omloopspoor, met daarop wat ballastwagens. Rechts ligt de aftakking naar Comos Tank bv.


28 december 2005
In 2005 was er een periode dat het graan-/sojavervoer naar Igma/Cargill bloeide. Kennelijk was de Coenhaven te klein, want de graanwagens werden zelfs op  het westelijk deel van de stamlijn langs de Hemweg gestald, precies voor de NUON-centrale, die toen nog onbekommerd rookte.


30 juli 2009
De tijden zijn veranderd: graan is uit, grind is in. Een rij van 61 Fccpps'en wacht op inzet.


30 juli 2009
Terwijl de sporen steeds minder gebruikt worden, gaat het onderhoud onverdroten door.  Hele stukken zijn vernieuwd en van verse ballast voorzien.


18 mei 2016
De tijden zijn nog meer veranderd: De Hemweg stamlijn is out.  Zelfs voor inframaterieel wordt hij niet meer ingezet.


Vlothavenweg


29 juli 2009
Vanaf het emplacement Nieuwe Hemweg loopt de lijn naar de Coenhaven langs de Vlothavenweg waar tot 2009 een tweesporig emplacementje lag. Dat moest voor de verbreding van de A10 iets worden opgeschoven. Vooruitlopend op de werkzaamheden werd het tweede spoor verwijderd.


4 november 2009
Enkele maanden later werd een een nieuw tweesporig emplacement aangelegd, met aan het rechterspoor de aansluitingen van Rotim en Cotterel. (foto richting noord)


Al vóór het dubbelspoor begint ligt er de  aansluiting naar de Kade Neptunushaven, waar dan al geen vervoer meer is. In 2008 kwamen er nog enkele treinen. Toch wordt er een nieuwe overweg gelegd en krijgen de wissels een handige elektrische handbediening. (foto richting zuid)
  


De noordelijke, wel veel gebruikte, aansluiting van Rotim. Met Rotim om de hoek moet het geen probleem zijn geweest de nieuwe ballast aan te voeren; er is dan ook kwistig mee omgesprongen. 
(foto richting zuid)


De aansluiting van Cotterel en het eind van het dubbelspoor. (foto richting noord). Verderop ligt de Coenhaven. Snel na de aanleg van de sporen is de hele Vlothavenweg gerenoveerd en kwam er een breed fietspad, waarvoor elk van de drie bedrijfsaaansluitingen voorzien werd van een moderne fietsvriendelijke overweg, rijkelijk voorzien van waarschuwingshekjes en andreaskruizen. 


Rotim - zuid


11 februari 2015
Rotim startte in 1992 zijn overlaadactiviteiten aan de Vlothavenweg op de toenmalige Westportterminal. Deze had twee kadesporen voor overslag van bulkgoederen. De zuidelijke aansluiting lag aan de Neptunushaven en werd in 2008 voor het laatst commercieel bereden. Toch werd deze  bij de renovatie van de Vlothavenweg volledig meegenomen. 

 


4 november 2009
De spoorpoort die samen met de omgeving niet de indruk wekt dat er nog wel eens treinen komen.


31 juli 2009
En toch, deze foto, die iets verderop gemaakt is, bewijst dat er niet zo lang geleden iets gereden heeft.

Rotim - noord


29 juli 2009
De spoorpoort van Rotim noordzijde. Vanaf 1992 huurt Rotim een deel van de Westportterminal van Cornelder. Na een fusie kwam de bulkterminal in handen van United Stevedores Amsterdam (USA).


31 juli 2009
Een smalle strook met twee sporen tussen de kade aan de Vlothaven en bergen steenslag. De stenen op en tussen de rails zullen niet erg bevorderlijk zijn geweest voor de kwaliteit van de treinwielen.


21 mei 2015
In 2013 kwam de hele terminal in handen van Rotim, maar de spoorpoort werd in mei 2014 definitief gesloten. 


De rails raakt meer en meer bedolven onder zand en steen.

In 2017 bestaat Rotim nog steeds, zonder spoorvervoer, dat wel. Een deel van de terminal is verhuurd aan schroothandel Alba.


Cotterel


4 november 2009
Cotterel bevindt zich aan de noordelijke kade van de Vlothaven en het zet cacao op de trein. Ondanks het feit dat er in 2009 al geluiden warendat het spoorvervoer spoedig beëindigd zou worden, onderging ook de aansluiting van dit bedrijf bij de renovatiewerkzaamheden in de Vlothavenweg  een grote metamorfose. Het zwarte deel werd fietspadoverweg. Alle vernieuwingen ten spijt, werd hier in de zomer van 2015 de laatste wagen cacao uitgehaald.


30 juli 2009
In de zomer van hetzelfde jaar, dus vóór de renovatie, zag het er nog zo uit: weelderig begroeid.

0061